Kísérletek a konyhában
Az adott tantárgy mely témaköréhez illeszkedik:
Rövid kivonata: a legfontosabb háztartási vegyszerek tulajdonságai, hatásmechanizmusa, helytelen használatuk veszélyei, a konyhai technológiák kémiai alapjai (flambírozás, piskóta, majonéz, savanyítás, szferifikáció stb.), kísérletek E-adalékanyagokkal, ezen anyagok élettani hatásai, a „tévhitek” eloszlatása

Kapcsolódó tantárgyak: kémia a mindennapokban
Korosztály: 1-12 oszt. (a magyarázatokat a korosztály szintjéhez igazítjuk)
Létszám: 40 fő
Előadó: Dr. Murányi Zoltán

 

“Survivor” avagy túlélési gyakorlat kémikus módra
A bemutató célja a kémia hasznosságának érzékeltetése, hogyan segíti a kémiatudás a túlélést? Tűzgyújtás, áramtermelés, önvédelem, vadászat, kényelemfokozás, stb.

Kapcsolódó tantárgyak: fizika, biológia
Korosztály: 1-12 oszt. (a magyarázatokat a korosztály szintjéhez igazítjuk)
Létszám: 40 fő
Előadó: Dr. Murányi Zoltán

 

Sebesség a kémiában
Alias reakciósebesség: a bemutató során különböző halmazállapotú reaktánsok eltérő sebességű reakcióval szemléltetjük a kémiai reakciók sokszínűségét. Példát látunk pillanatszerű, valamint mérhető sebességgel lejátszódó folyamatokra, több reakciótípus esetében. Bepillantást nyernek a látogatók a reakciósebességet befolyásoló tényezőkbe, úgymint koncentráció, hőmérséklet, hatásos felület. Bemutatunk példákat a homogén, heterogén katalízisre, megismerkedünk az autokatalízis fogalmával is.

Kapcsolódó tantárgyak:
Korosztály:
Létszám: max. 60 fő
Előadó: Dr. Murányi Zoltán

 

Színek a kémiában
A bemutató alapjelensége a színváltozás. Értelmezzük az anyag és fény kölcsönhatását, a szín kialakulásának szerkezeti magyarázatát, a színváltozások lehetséges okait. A kísérletek során színeket “hívunk elő”, színeket tüntetünk el. Mindezeket minden halmazállapotban megpróbáljuk előidézni: bemutatunk komplex reakciókat, termokolor anyagokat, bevezetjük a látogatókat a titkosírás rejtelmeibe, láthatjuk egy anyag sokszínűségét.

Kapcsolódó tantárgyak:
Korosztály:
Létszám: max. 60 fő
Előadó: Dr. Murányi Zoltán

 

Energiatermelő kémiai folyamatok
A kísérletek témája: milyen formában és mekkora energia szabadul fel a kémiai folyamatok során, hogyan tudja ezt az energiát az ember hasznosítani. Példákat láthatnak az érdeklődők különböző típusú exoterm reakciókra, fénykibocsátással járó, továbbá elektromos áram termelő folyamatokra.

Kapcsolódó tantárgyak:
Korosztály:
Létszám: max. 60 fő
Előadó: Dr. Murányi Zoltán

 

A Világűr kémiája
Az űr szó az üres szóval rokon. A világűr ritkább részeiben alig-alig van jelen anyag, és a földi viszonyokhoz képest rendkívül alacsony a hőmérséklet, mégis fontos és érdekes kémiai folyamatok játszódnak le benne. Ezekkel ismerkedhetnek a rendhagyó óra során.

Kapcsolódó tantárgyak: fizika
Korosztály: 7. évfolyamtól
Létszám: max. 60 fő
Előadó: Kovács Mihály