Görbék és felületek geometriája
Mely tantárgy tananyagához kapcsolható: Földrajz
Az adott tantárgy mely témaköréhez illeszkedik: geometria
Rövid kivonata: Hagyományos geometriai eszközökkel csak néhány jól ismert alakzatot tudunk leírni, pl. a kört, egyenest, parabolát, vagy térben a gömböt, hengert, kúpot. A görbék és felületek nagy része természetesen ennél bonyolultabb alakzat – ezeket vizsgáljuk meg közelebbről. Mennyire görbe egy görbe? Mennyire görbe egy felület? Miért nem lehet tökéletes térképet készíteni? Ezekre a kérdésekre keresünk választ.

Kapcsolódó tantárgyak: földrajz
Korosztály: bármelyik, de csak külön-külön
Létszám: csak a terem méretétől függ.
Előadó: Dr. Hoffmann Miklós

 

Amikor a matektanár helyettesít magyar órán
Az órán kiderül, mi történik, ha a matematikusok és az írók egymás területére merészkednek: klasszikus és kortárs szépirodalmi művekben előforduló, matematikai jelentéssel bíró állításokat, meglátásokat fogunk megnézni matematikus szemmel.

Kapcsolódó tantárgyak: irodalom
Korcsoport: középiskolások
Létszám: 35 fő
Előadó: Dr. Juhász Tibor

 

Ámítás vs. számítás – matematika a bűvészetben
Néha még a leghíresebb bűvészek repertoárjában is szerepelnek olyan trükkök, melyek leleplezése csupán alapvető matematikai ismereteket igényel. Az órán néhány példát láthatunk arra, amikor a matematika gondolatolvasásnak, vagy egyéb mágikus képességnek álcázva jelenik meg.

Kapcsolódó tantárgyak:
Korcsoport: 6. osztályos kortól
Létszám: 35 fő
Előadó: Dr. Juhász Tibor

 

Játékelméleti vizsgálódások…
…avagy hogyan nyerjük el osztálytársaink pénzét és megbecsülését? Egyszerű kétszemélyes játékokat vizsgálunk, próbálunk stratégiát kialakítani, persze úgy, hogy nyerjünk. Mindig van ilyen stratégia? Hogyan lehetne a matematika eszközeivel segíteni a játékosokat? És miért adnak erre Nobel-díjat?

Kapcsolódó tantárgyak:
Korcsoport:
Létszám:
Előadó:

 

Ha a világ gumiból lenne…
Ha minden gumiból lenne, akkor nyújthatnánk, hajlíthatnánk mindent, „mint a rétes tésztát”. A matematika egyik új ága, a topológia foglalkozik ezzel a kérdéskörrel.

Kapcsolódó tantárgyak:
Korcsoport:
Létszám:
Előadó:

 

Fénykép és illúzió…
Azt gondolhatnánk, hogy egy fénykép csakis a valóságot tudja ábrázolni. Könnyen találhatunk azonban egy átlagos fényképen is olyan pontot, ami nem létezik. Hogyan lehetséges ez?

Kapcsolódó tantárgyak:
Korcsoport:
Létszám:
Előadó:

 

Szabályos testek…
A szabályos testek a matematika legrégebben vizsgált alakzatai, már Platon is kedvelte őket, ugyanakkor még ma is tanulságos közelebbről megnézni ezeket a „tökéletes” tárgyakat. Mitől szabályosak egyáltalán? Hányan vannak? Mi közük egymáshoz? És mi közük a világhoz?

Kapcsolódó tantárgyak:
Korcsoport:
Létszám:
Előadó:

 

Kriptográfia – Titkosírás az ókortól napjainkig…
Az ókorban jó volt egy leborotvált fejű rabszolga a titkosíráshoz, miért nem elég ez most. Kell-e matematika egy jó titkosításhoz, vagy elég ügyesnek lenni. Mit jelentenek ezek a sokat hallott szavak DES, AES, RSA. Tényleg jó helyen van-e a pénzem a bankban? Ámítás vs. számítás – matematika a bűvészetben…Néha még a leghíresebb bűvészek repertoárjában is szerepelnek olyan trükkök, melyek leleplezése csupán alapvető matematikai ismereteket igényel. Az órán néhány példát láthatunk arra, amikor a matematika gondolatolvasásnak, vagy egyéb mágikus képességnek álcázva jelenik meg.

Kapcsolódó tantárgyak:
Korcsoport:
Létszám:
Előadó:

 

Számelméleti érdekességek a prímszámokkal kapcsolatban…
Az előadásban szó lesz néhány egyszerű prímkritériumról, nevezetes alakú számok prímvoltáról. Érintjük az álprímek témakörét is. Foglalkozunk a prímek eloszlásával (a számegyenesen való elhelyezkedésével), valamint néhány prímformulával (prímszámot előállító képlettel). Hogyan lehet ötös találatom a lottón? Az órára ellátogatók betekintést nyerhetnek a valószínűség számítás elemeibe.

Kapcsolódó tantárgyak:
Korcsoport:
Létszám:
Előadó:

 

Nem-euklideszi szerkesztések:
Mindenki találkozott már az iskolában a körzővel és a vonalzóval, és megtanult vele sokszögeket szerkeszteni, szöget felezni, merőlegest állítani stb. Mi történik akkor, ha otthon marad a vonalzó, és csak egy körző áll rendelkezésre a szerkesztés elvégzéséhez? Hallottunk már a neuszisz vonalzóról vagy a konhoisz körzőről? Azt tudtuk, hogy az orogami segítségével megoldható sok euklideszi feladat? Számos érdekes szerkesztési feladatot ismerhetnek meg az órára ellátogatók.

Kapcsolódó tantárgyak:
Korcsoport:
Létszám:
Előadó:

 

Nem-euklideszi geometriák:
Tudtad, hogy Floridából a Fülöp-szigetekre repülővel Alaszkán át vezet a legrövidebb út? Vajon miért? Azt tudtad, hogy van ahol az egyenes nem is egyenes, hanem kör, s a háromszög szögeinek összege nem 180°C Hallottál már Síkországról (Flatland), a kétdimenziós világról?

Kapcsolódó tantárgyak:
Korcsoport:
Létszám:
Előadó:

 

Játékos foglalkozás a Poliuniverzum készlettel:
A Poliuniverzum egy olyan geometriai konstrukciós játék, mely tág lehetőségeket ad a kreativitásnak és a különböző matematikai és művészeti készségek fejlesztésének. A foglalkozás csoportos szabad játékkal kezdődik, majd a foglalkozásvezető által meghatározott irányított játékkal fejeződik be.

Kapcsolódó tantárgyak:
Korcsoport:
Létszám:
Előadó: Oláhné Téglási Ilona, Kovács Zoltán