1. Görbék és felületek geometriája
  Mely tantárgy tananyagához kapcsolható: Földrajz
  Az adott tantárgy mely témaköréhez illeszkedik: geometria
  Rövid kivonata: Hagyományos geometriai eszközökkel csak néhány jól ismert alakzatot tudunk leírni, pl. a kört, egyenest, parabolát, vagy térben a gömböt, hengert, kúpot. A görbék és felületek nagy része természetesen ennél bonyolultabb alakzat – ezeket vizsgáljuk meg közelebbről. Mennyire görbe egy görbe? Mennyire görbe egy felület? Miért nem lehet tökéletes térképet készíteni? Ezekre a kérdésekre keresünk választ.Kapcsolódó tantárgyak: földrajz
  Korosztály: bármelyik, de csak külön-külön
  Létszám: csak a terem méretétől függ.
  Előadó: Dr. Hoffmann Miklós
 2. Amikor a matektanár helyettesít magyar órán
  Az órán kiderül, mi történik, ha a matematikusok és az írók egymás területére merészkednek: klasszikus és kortárs szépirodalmi művekben előforduló, matematikai jelentéssel bíró állításokat, meglátásokat fogunk megnézni matematikus szemmel.Kapcsolódó tantárgyak: irodalom
  Korcsoport: középiskolások
  Létszám: 35 fő
  Előadó: Dr. Juhász Tibor
 3. Ámítás vs. számítás – matematika a bűvészetben
  Néha még a leghíresebb bűvészek repertoárjában is szerepelnek olyan trükkök, melyek leleplezése csupán alapvető matematikai ismereteket igényel. Az órán néhány példát láthatunk arra, amikor a matematika gondolatolvasásnak, vagy egyéb mágikus képességnek álcázva jelenik meg.Kapcsolódó tantárgyak:
  Korcsoport: 6. osztályos kortól
  Létszám: 35 fő
  Előadó: Dr. Juhász Tibor
 4. Játékelméleti vizsgálódások…
  …avagy hogyan nyerjük el osztálytársaink pénzét és megbecsülését? Egyszerű kétszemélyes játékokat vizsgálunk, próbálunk stratégiát kialakítani, persze úgy, hogy nyerjünk. Mindig van ilyen stratégia? Hogyan lehetne a matematika eszközeivel segíteni a játékosokat? És miért adnak erre Nobel-díjat?Kapcsolódó tantárgyak:
  Korcsoport:
  Létszám:
  Előadó:
 5. Ha a világ gumiból lenne…
  Ha minden gumiból lenne, akkor nyújthatnánk, hajlíthatnánk mindent, „mint a rétes tésztát”. A matematika egyik új ága, a topológia foglalkozik ezzel a kérdéskörrel.Kapcsolódó tantárgyak:
  Korcsoport:
  Létszám:
  Előadó:
 6. Fénykép és illúzió…
  Azt gondolhatnánk, hogy egy fénykép csakis a valóságot tudja ábrázolni. Könnyen találhatunk azonban egy átlagos fényképen is olyan pontot, ami nem létezik. Hogyan lehetséges ez?Kapcsolódó tantárgyak:
  Korcsoport:
  Létszám:
  Előadó:
 7. Szabályos testek…
  A szabályos testek a matematika legrégebben vizsgált alakzatai, már Platon is kedvelte őket, ugyanakkor még ma is tanulságos közelebbről megnézni ezeket a „tökéletes” tárgyakat. Mitől szabályosak egyáltalán? Hányan vannak? Mi közük egymáshoz? És mi közük a világhoz?Kapcsolódó tantárgyak:
  Korcsoport:
  Létszám:
  Előadó:
 8. Kriptográfia – Titkosírás az ókortól napjainkig…
  Az ókorban jó volt egy leborotvált fejű rabszolga a titkosíráshoz, miért nem elég ez most. Kell-e matematika egy jó titkosításhoz, vagy elég ügyesnek lenni. Mit jelentenek ezek a sokat hallott szavak DES, AES, RSA. Tényleg jó helyen van-e a pénzem a bankban? Ámítás vs. számítás – matematika a bűvészetben…Néha még a leghíresebb bűvészek repertoárjában is szerepelnek olyan trükkök, melyek leleplezése csupán alapvető matematikai ismereteket igényel. Az órán néhány példát láthatunk arra, amikor a matematika gondolatolvasásnak, vagy egyéb mágikus képességnek álcázva jelenik meg.Kapcsolódó tantárgyak:
  Korcsoport:
  Létszám:
  Előadó:
 9. Számelméleti érdekességek a prímszámokkal kapcsolatban…
  Az előadásban szó lesz néhány egyszerű prímkritériumról, nevezetes alakú számok prímvoltáról. Érintjük az álprímek témakörét is. Foglalkozunk a prímek eloszlásával (a számegyenesen való elhelyezkedésével), valamint néhány prímformulával (prímszámot előállító képlettel). Hogyan lehet ötös találatom a lottón? Az órára ellátogatók betekintést nyerhetnek a valószínűség számítás elemeibe.Kapcsolódó tantárgyak:
  Korcsoport:
  Létszám:
  Előadó:
 10. Nem-euklideszi szerkesztések:
  Mindenki találkozott már az iskolában a körzővel és a vonalzóval, és megtanult vele sokszögeket szerkeszteni, szöget felezni, merőlegest állítani stb. Mi történik akkor, ha otthon marad a vonalzó, és csak egy körző áll rendelkezésre a szerkesztés elvégzéséhez? Hallottunk már a neuszisz vonalzóról vagy a konhoisz körzőről? Azt tudtuk, hogy az orogami segítségével megoldható sok euklideszi feladat? Számos érdekes szerkesztési feladatot ismerhetnek meg az órára ellátogatók.Kapcsolódó tantárgyak:
  Korcsoport:
  Létszám:
  Előadó:
 11. Nem-euklideszi geometriák:
  Tudtad, hogy Floridából a Fülöp-szigetekre repülővel Alaszkán át vezet a legrövidebb út? Vajon miért? Azt tudtad, hogy van ahol az egyenes nem is egyenes, hanem kör, s a háromszög szögeinek összege nem 180°C Hallottál már Síkországról (Flatland), a kétdimenziós világról?Kapcsolódó tantárgyak:
  Korcsoport:
  Létszám:
  Előadó:
 12. Játékos foglalkozás a Poliuniverzum készlettel:
  A Poliuniverzum egy olyan geometriai konstrukciós játék, mely tág lehetőségeket ad a kreativitásnak és a különböző matematikai és művészeti készségek fejlesztésének. A foglalkozás csoportos szabad játékkal kezdődik, majd a foglalkozásvezető által meghatározott irányított játékkal fejeződik be.Kapcsolódó tantárgyak:
  Korcsoport:
  Létszám:
  Előadó: Oláhné Téglási Ilona, Kovács Zoltán
 13. Egy perc és nyersz! – Tréfás matematikai vetélkedő
  A foglalkozáson részt vevő diákok próbára tehetik gyorsaságukat és ügyességüket.
  Megtapasztalhatják milyen hosszú is egy perc és milyen matematikai feladatokat lehet
  megoldani egy perc alatt. A feladatok megoldásához nincs szükség „komoly” matematikai
  ismeretekre, így azok a diákok is sikerrel versenyezhetnek, akiknek nem a matematika a
  kedvenc tantárgyuk.Előadó: Czapné Makó Zita
  Korcsoport: 5-6. évfolyam
  A foglalkozás formája: interaktív foglalkozás
  Létszám: max. 25-30 fő (1 osztály)